Henvisningskategorier
Henvisningskategorier

ALEXANDER SKOVGAARD KVARNING
kontakt@psykolog-alexander.dk
Tlf.: 2759 7970

KAREN SKOVGAARD KVARNING
kontakt@psykologkaren.dk
Tlf.: 2032 6655

Hvilke problemstillinger kan man få en lægehenvisning til psykologbehandling for?

En henvisning fra din læge udløser tilskud til 12 psykologbehandlinger, og det er muligt at blive henvist ud fra følgende kriterier:

 1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 2. Trafik- og ulykkesofre
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 5. Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 6. Pårørende ved dødsfald (ved dødsfald forstås tillige ufrivillig abort/fødsel af et dødt barn efter udgangen af 19. graviditetsuge)
 7. Personer, der har forsøgt selvmord
 8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsat til abortområdet
 9. Personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 10. Personer med let til moderat depression over 18 år
 11. Personer, der lider af let til moderat angst, herunder også let til moderat OCD, der er fyldt 18 år

Ved kategori 1-8 er det et krav, at hændelsen har fundet sted inden for sidste år. Der er ingen tidsgrænse på kategori 9 (seksuelle overgreb).  På kategorierne 10 og 11 (depression og angst) vil der være mulighed for en genhenvisning på yderligere 12 behandlinger, hvis din læge vurderer det relevant.