Priser og vilkår

ALEXANDER SKOVGAARD KVARNING
kontakt@psykolog-alexander.dk
Tlf.: 2759 7970

KAREN SKOVGAARD KVARNING
kontakt@psykologkaren.dk
Tlf.: 2032 6655

Psykologerne Skovgaard Kvarning tilbyder terapi til voksne. Vi tager både imod egenbetalende klienter og klienter med bevilling fra sundhedsforsikring, pensionskasse, fagforening eller arbejdsgiver.

Vi modtager begge henvisninger fra lægen. Vi henviser desuden til www.sundhed.dk eller wwww.psykologeridanmark.dk, hvor du kan se, hvilke psykologer, der har overenskomst med regionen og derved tager imod lægehenvisning.

Følgende priser er gældende pr. 1.8.2023:

Egenbetaler individuel terapi

1. samtale som dobbeltsession (1 time og 30-40 min): 2050 kr
1. samtale som enkeltsession og efterfølgende samtaler (45-50 min): 1025 kr

Ved lægehenvisning

1.session (enkel) á 45 min: 453,22 kr
1.session (dobbelt) á 90 min: 831,13 kr
Efterfølgende sessioner (enkel) á 45 min: 377,92 kr
Efterfølgende sessioner (dobbelt) á 90 min: 755,83 kr
Hvis du er medlem af Sygeforsikringen “danmark”, giver de tilskud på 200-300 kr pr. samtale ved lægehenvisning.

Arbejdsgiverbetalte sager og coaching

45-50 min: 1100 kr

Dækning gennem forsikring:

Kommer du med dækning fra pensionskasse eller sundhedsforsikring faktureres efter gældende aftale. Er du aktivt medlem af sygeforsikringen “danmark”, kan der være mulighed for tilskud til behandlingen. Du kan kontakte “danmark” for at undersøge dine muligheder for tilskud til psykologbehandling.

Priser for alle ydelser reguleres en gang årligt pr. 1.4 (og 1.10 for samtaler på lægehenvisning)

Afbud

Afbud meldes allersenest kl. 12 dagen inden aftale. Afbud kan meldes over telefon som indtalt besked på telefonsvarer og som SMS og over mail.  Som selvebetaler opkræves det fulde honorar ved senere afbud eller ved udeblivelse fra samtale.  Med lægehenvisning opkræves et honorar svarende til klientens egenandel af samtalen ved senere afbud eller udeblivelse fra samtale. Ved gentagne for sene afbud og udeblivelser på lægehenviste forløb opkræves der efter regionens regler dobbelt egenbetaling. 

Betaling

Betaling til Alexander: MobilePay (748465) efter hver samtale.  Betalingskort modtages ikke.

Betaling til Karen: mobilepay efter hver samtale. Betalingskort modtages ikke.