Samtaler med børn og unge

ALEXANDER SKOVGAARD KVARNING
kontakt@psykolog-alexander.dk
Tlf.: 2759 7970

KAREN SKOVGAARD KVARNING
kontakt@psykologkaren.dk
Tlf.: 2032 6655

Børnepsykolog i Herning

Har du og dit barn brug for hjælp? Oplever du, at dit barn ikke trives, som det burde? Måske har dit barn svært ved at komme i skole? Virker dit barn ængsteligt og nervøst og siger nej til de ting, der vækker uro, og forhindrer det dit barn i at leve et frit børneliv? Måske har dit barn svært ved at være sammen med jævnaldrende og trækker sig fra fællesskaber? Det kan være, at dit barn er mere trist end normalt? Og trækker sig mere ind i sig selv. Eller måske har dit barn mindre appetit og sover dårligere, end det normalt gør? Måske kan du se, at dit barn har svært ved at koncentrere sig og komme i gang med normale hverdags aktiviteter? Eller måske kommer der vredesudbrud, der kan være svære at tackle både for barnet og de voksne omkring barnet? Dette kan alt sammen være tegn på, at dit barn ikke trives så godt, som det kunne gøre. Psykologerne Skovgaard Kvarning har gode erfaringer med at hjælpe børn og deres forældre videre i sådanne situationer. Vi har gode erfaringer med at hjælpe børn og deres forældre med at blive klar over, hvad der trykker, og hvordan, det kan afhjælpes. Hos Psykologerne Skovgaard Kvarning kan I få hjælp til at tale om de tanker og følelser, der måske kan være svære at finde ord for i hverdagen. I samtalerne med børn gør vi meget ud af møde børnene med respekt og tale med dem på måder, så de føler sig forstået. Vi er opmærksomme på at bruge ord, som børnene forstår, og på at skabe en stemning, der er rar for børnene at være i, så samtalesituationen bliver så naturlig som overhovedet muligt. I samtalerne med børn ser vi det som helt centralt at involvere jer som forældre. Vi har gode erfaringer med at hjælpe jer som forældre til at udnytte jeres ressourcer i forhold til det, I og jeres børn kæmper med i hverdagen.  Vi kan hjælpe jer med at forstå jeres barns udfordringer på nye måder og se handlemuligheder, I måske ikke så før, så jeres frustrationer kan blive til handlekraft, og I igen oplever at have en familie i trivsel.