Samtaler med voksne
Samtaler med voksne

ALEXANDER SKOVGAARD KVARNING
kontakt@psykolog-alexander.dk
Tlf.: 2759 7970

KAREN SKOVGAARD KVARNING
kontakt@psykologkaren.dk
Tlf.: 2032 6655

Psykologhjælp til voksne

Der kan være mange grunde til, at du overvejer at søge psykologhjælp. Måske føler du dig deprimeret? Du oplever måske en tristhed, du ikke normalt har, og som du ikke forstår? Er du mere uoplagt og træt end normalt? Du har måske svært ved at komme op om morgenen og har svært ved at motivere dig selv til at komme i gang med dine normale gøremål? De ting, der plejer at gøre dig glad i hverdagen, giver dig måske ikke længere samme glæde og tilfredshed? Psykologerne Skovgaard Kvarning behandler depression gennem samtaler. Du kan gennem et samtaleforløb i vores klinik få hjælp til at få øje på, hvad der gør dig deprimeret, og hvordan du kan løfte dig op af depressionen og igen leve et liv i glæde.

Eller måske oplever du angst? Har du en uro i kroppen? En uro, der bekymrer dig og forhindrer dig i at leve, som du ønsker det? Måske forhindrer uroen dig i at sove om natten? Måske spænder du op i kroppen, får hjertebanken, ondt i maven eller bliver svimmel? Bliver du urolig for at være alene eller at være sammen med andre mennesker uden at vide hvorfor? Eller måske er du blevet nervøs for at foretage dig ting i hverdagen, som du normalt har oplevet som uproblematiske? Det kan være at stå frem og sige din mening på personalemødet, at rejse, at køre i bil, at handle ind, være sammen familien, være i større forsamlinger eller noget andet, som ikke før har vakt bekymringer? Du kan få hjælp til at håndtere angst hos Psykologerne Skovgaard Kvarning. Vi kan hjælpe dig til at få kontrollen tilbage i dit liv, så det ikke er angsten, der styrer dig, men det igen er dig, der styrer dit liv.

Måske oplever du at være stresset? Er du konstant anspændt, glemsom, og oplever at være bagud lige meget, hvor stærkt du løber? Og er din krop begyndt at sige fra overfor presset? Kan du ikke længere overskue dit arbejde og din hverdag? Måske skal der ikke meget til at overvælde dig og slå dig ud? Eller til at gøre dig frustreret og irritabel? Psykologerne Skovgaard Kvarning kan hjælpe dig ud af stress gennem et samtaleforløb. Vi kan hjælpe dig til at blive opmærksom på dine egne signaler, så du kan passe på dig selv og ikke overskrider dine egne grænser. Gennem et samtaleforløb kan du få hjælp til at blive klar over, hvad der stresser netop dig, hvordan du kan komme stressen til livs og forhindre, at den kommer igen.

Det kan også være, at du søger hjælp til udfordringer i dine nære relationer. Måske har det gennem lang tid været svært at opnå gode forhold til andre mennesker? Måske får du ikke sagt til og fra overfor andre og oplever, at relationer dræner dig? Oplever du det svært at åbne dig for andre mennesker? Måske kommer du let i konflikter med andre, når du kommer tæt på dem? Eller måske er du bange for nærheden med andre, bange for at blive såret, så du måske helt undgår at komme tæt på andre, selv om du inderst inde ønsker at kunne have gode, nære relationer med andre mennesker. Hos Psykologerne Skovgaard Kvarning kan vi hjælpe dig med problemer omkring forhold til andre mennesker. Vi hjælper dig med at blive klogere på, hvad det er, der bliver svært for netop dig. Du kan få hjælp til at blive klar over, hvad der skaber og opretholder dine problemer, sådan så du kan bryde med det, der tynger dig, og du kan leve det liv, du drømmer om.

Som terapeuter læner vi os op ad metoden ISTDP, men benytter også elementer fra andre terapeutiske tilgange alt efter, hvad du har brug for hjælp til som klient. ISTDP er den engelske forkortelse for Intensiv Dynamisk Korttids Terapi. Vi foreslår typisk for voksne klienter at starte et terapeutisk forløb med en dobbeltsession (2 x 50 min.) for at få en effektiv start på forløbet.

I den indledende samtale afklares på hvilke måder, hvorpå du som klient oplever ikke at have det godt. Måske reagerer du på følelsesmæssige udfordringer på måder, der i det lange løb volder dig besvær? Du og psykologen vil sammen undersøge, hvad det er, der går dig på, og på hvilke måder, du ønsker at kunne håndtere noget i dit liv mere hensigtsmæssigt.

ISTDP-metoden hjælper os til som terapeuter løbende gennem samtalen at afklare og vurdere de psykiske vanskeligheder, du måtte have som klient og afstemme den terapeutiske indsats efter disse løbende vurderinger. Hvis du som klient giver psykologen tilladelse til det, optager vi gerne samtalerne på video. Det gør vi for at kunne vurdere, hvilke indsatser, der for dig giver de bedste resultater i terapien.

Vi er som ISTDP-terapeuter aktive i samtalen ved målrettet og fokuseret at undersøge det problem, du ønsker hjælp til. Vi er aktive ved intensivt at fokusere terapien omkring netop dit ønske for forandring. For at vi sammen med dig kan få en fuld forståelse for din problematik er vi som terapeuter under samtalen opmærksomme på dine følelsesmæssige reaktioner øjeblik for øjeblik og inviterer dig som klient til selv at blive opmærksom på dine egne reaktioner undervejs. Målet er, at du som klient i terapien får en her-og-nu oplevelse af, hvordan du kan håndtere dine følelsesmæssige udfordringer på mere konstruktive måder, så de symptomer, du ved starten af terapien beskriver at lide under, reduceres og forebygges.